DSCPC1616/PC1832/PC1864
DV1660LC/FLC
DV8000
EKT824
Escort 4580 V1-2
Escort 4580 V1
Escort 5580 V1-1
Escort 5580 V2-0
Escort 5580TC V2-0
Escort 5580TC V3-0
Escort Classic
LCD600
LCD5501Z
LCD5511 V1-0
NT9005 V1-0
NT9010
PC500
PC550
PC560
PC560V1-0
PC585V2-3
PC585V2-4ZD
PC585V2-5U
PC1000
PC1150
PC1500/1550
PC1555MX V2-3
PC1565
PC1565-2P
PC1565 V2-4ZD
PC1565 V2-5U
PC1575
PC1580
PC11616/1832/1864
PC2500
PC2525
PC2550
PC2580
PC3000
PC4000 V1-3
PC4010
PC4000 V3-0
PC4020(CF) V3-5
PC4020 V3-0
PC4020 V3-2
PC4020 V3-3
PC4936
PC5005 V3-2
PC5008
PC5008 V2-3
PC5008 V2-5U
PC5015
PC5015 V2-7U
PC5016
PC5928
PC6010
Power432
Power432 V2-3
Power632
Power632 V2-3
Power832
Power832 V2-0
Power864
Power864 V3-2
Powerseries Envoy
REM IRC
VPM4580
VPM4580 V1-2
VPM5580TC V2-0
WLS909
WLS910
WLS919
WLS919-433
WLS929
WS4938
WS4939
WS4949